Choď na obsah Choď na menu
 


Aj takýto bol rok 2010

9. 1. 2011

     

          Vážené hasičky, Vážení hasiči, milí hostia!

 

              Zišli sme sa dnes na VČS, aby sme  zhodnotili prácu za rok 2010. Pred malou chvíľou sme si vypočuli správy, ktoré nás oboznámili a informovali o hospodárení a materiálnom stave členskej základne. Náš DHZ má k dnObrázokešnému  dňu ešte stále  50 členov a 12 mladých požiarnikov – z toho 41 chlapcov a 9 žien. Inkaso členských príspevkov sme splnili  v januári na 100%. Časopis Požiarnik odoberajú štyria členovia. 16.januára, týždeň po VČS, zasadol výbor DHZ, kde sa pripravoval a určil  harmonogram zasadnutí na rok 2010. Výbor by mal zasadať raz za dva mesiace a ak je to potrebné i častejšie. 31.januára sme sa opäť stretli všetci členovia výboru a prerokovali sme  organizačnú časť už 12. Hasičského plesu, ktorý sme tento krát určili na 19. Február, v piatok, nakoľko voľné termíny    naša hudba nemala. Myslíme si, že to malo dobrý ohlas a aj celkový priebeh a do budúcna budeme uvažovať o piatkoch. 27.februára sme sa stretli s našimi bratmi hasičmi z Moravy  na Javorine, kde sme si dohodli podmienky našej budúcej spolupráce.  

          Dňa 6.3. sa konal už 12. ročník halovej súťaže, ktorý si získal už svoje miesto v hlavných úlohách DHZ Dyčka. Súťaž mala o to slávnostnejší význam, že sa mala podpísať dohoda o spolupráci so SDH Těšov. Po podaní hlásenia primátorovi veliteľom DHZ Petrom Evetkom sa ujal slova Peter Kunkela. Privítal nasledujúcich hostí: primátora mesta Vráble Ing. Tibora Tótha, člena snemu DPO SR Antona Urdoviča, krajského riaditeľa HaZZ  Ing. Miloslava Čeleša,   starostu SDH Těšov  p. Františka  Vlčnovského a ostatných zástupcov okresných výborov nitrianskeho kraja a zároveň odovzdal slovo primátorovi, ktorý privítal hostí a súťažiacich na území mesta Vráble. Súťaži sa zúčastnilo 12 DHZ,  ktorý postavili 7  4-členných HD žien a 16 HD mužov a 3 družstvá MH,  ktorý predvádzali ukážky.  Po začatí súťaže sa hostia a delegácia z SDH Těšov odobrali do hasičskej zbrojnice,  kde sa  hosObrázoktia oboznámili s históriou DHZ  a nasledovalo  slávnostné podpísanie dohody o spolupráci medzi DHZ Dyčka a SDH  Těšov . Po podpísaní dohody zotrvali prítomný hostia v príjemnom prostredí a priateľskom rozhovore  pár chvíľ v hasičskej zbrojnici. Po skončení programu sa delegácia vrátila spať do KD,  kde sa zaujímala o priebeh súťaže. Po štvorhodinovom zápolení bolo poradie  nasledovné:

muži z Dyčky po 2-ročnej prestávke obhájili prvenstvo

         2.miesto Lackov okr. Krupina

         3.Slažany okr. Zlaté Moravce

Ženy: 1. miesto Dyčka

          2. miesto Solčany okr. Topolčany

          3. miesto Devičie okr. Krupina

Ocenenia a ceny víťazom odovzdal primátor mesta Ing. Tibor Tóth, ktorý poďakoval všetkým účastníkom súťaže a organizátorom. Slova sa ujal i starosta SDH  Těšov  p. František Vlčnovský,  ktorý vyzdvihol prácu DHZ a vyslovil obdiv nad organizovanou halovou súťažou. Bol milo prekvapený, že i v takýchto malých priestoroch sa dá usporiadať takáto súťaž. Záverom pozval delegáciu DHZ na návštevu  SDH.   Záverečného slova sa ujal predseda DHZ,  ktorý poďakoval rozhodcovskému kolektívu za prácu, ktorú vykonávali počas súťaže, ďalej primátorovi a mestu Vráble za vecne ceny a podporu DHZ Dyčka . Podaním si rúk primátora mesta, starostu SDH a predsedu DHZ sa súťaž skončila.

Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu mesta za ceny.

           Nastáva čas jarného upratovania a preto sme dali 5.apríla odvysielať v mestskom rozhlase reláciu Jarné upratovanie, kde sa občania informujú o nebezpečenstve vzniku požiaru pri vypaľovania suchých porastov. Mladí hasiči pod vedením Jozefa Roška  sa začínajú pripravovať na  halovú súťaž v Slepčanoch o Trojstarostovský pohár, ktorá sa bude konať 17.4. Mladí plameňáci si viedli dobre a priniesli si tretie miesto vo svojej kategórii. Dňa 30.4. sa delegácia DHZ a predstaviteľov mesta zúčastnila na pozvanie SDH Tešov na kladení vencov pri príležitosti oslobodenia ich mesta.  4.mája, na deň sv. Floriána, patróna hasičov, sme dali odvysielať reláciu, ktorou boli občania oboznámení o tomto sviatku a jeho význame. Je máj a naše hasičské družstvá mužov, žien a mladých hasičov sa začínajú pripravovať na okresné súťaže a samozrejme aj pohárové súťaže .Od desiateho mája sa začala príprava mladých požiarnikov na okresnú súťaž hry Plameň,  ktorá sa konala 29.5. v Malom Lapáši. 30. 5. naša prvá pohárová súťaž v Poľnom Kesove.

           31.5. o 15,30 bola vyhlásená povodňová pohotovosť, nakoľko lašský kanál , ktorý vedie cez našu obec sa vybrežil a voda zalievala okolie domov. Naši  členovia, KObrázokunkela Peter, Szabo Tomáš, Roško  Martin,  Tóth  Palo, Tóth  Peter, Tóth  Juraj, Dolník  Matúš, Zeman  Michal, Németh Ladislav, začali s prečerpávaním vody a odstraňovali upchaté prietoky pod mostmi do rieky Žitavy. No voda sa začala valiť zo všetkých strán a preto sme museli zavolať na pomoc aj HaZZ s ťažkou cisternovou technikou. Vodu sa nám podarilo zregulovať a zabrániť jej návalu  do obce. 2.6. v ranných hodinách 04,00 hod sa rieka Žitava vybrežila a začal sa boj s časom. Pomáhali sme kde sme mohli. Ťahala sa voda, pieskovali sa vrecia. Zapojení hasiči: Kunkela Peter,  Szabo Tomáš, Peter Polák, Erik Evetke, Dolník Matúš,  Jamrich Jaro, Roško  Jozef, Roško  Martin , Stránska Ľubica, Evetke Peter,  Hlavička Jozef, Rak Peter, Zeman  Michal, Matis  Imrich, Beták Július, Betáková Zuzana, vrecia nám držali Boris  Únucka a Juraj Kunkela.

3.6 ťahanie vody zo zatopených pivníc, zapojení hasiči: Kunkela Peter,  Szabo Tomáš,  Evetke Erik, Zeman  Michal, Matis  Imrich, Polák Peter, Beták  Július

4.6.2010  ťahanie vody, zapojení hasiči: Kunkela Peter,  Szabo Tomáš,  Zeman  Michal, Matis  Imrich, Polák Peter, Beták  Július

5.6.2010 ťahanie vody, zapojení hasiči: Kunkela Peter,  Szabo Tomáš,  Zeman  Michal, Matis  Imrich, Polák Peter, Beták  Július, Hlavička Jozef

6.2010 ťahanie vody, zapojení hasiči:  Evetke  Peter, Kunkela  Peter, Betáková Zuzana  

 PovoObrázokdne 2010 - ťahanie vody občanom

hotel  Prédium , Záhorský, Mráz, bytovka B-6 2x, bytovka1403, Fojtíková, Medňanská, Fuleová , Polícia 2x, Horník, MsÚ 2x

Uhrecký  2x , Kamody, Dóri   2x, Matis  2x, Bogyo, Unucka  2x

Kunkela  2x, ZŠ  2x, Szoke, Szabo, Čikel, Fruni, Dolník  2x, Pataky

Polák, Komáromyová, Fule, Dolník  J,  H. Ohaj

 Týmto chcem poďakovať všetkým, čo sa zapojili do záchranných prác a prešli touto ťažkou životnou skúškou.

           V sobotu 19.6. bol na štadióne TJ Dyčka hasičský deň. Konalo sa tu okresné kolo hasičskej súťaže (bývalé previerky pripravenosti)  a vo večerných hodinách so začiatkom o 22,00 hod sa konal už 6. ročník nočnej hasičskej  súťaže O putovný  pohár primátora mesta Vráble, na ktorej sa zúčastnilo 45 hasičských družstiev mužov a žien západoslovenského a stredoslovenského regiónu. Na slávnostnom nástupe privítal viceprezident DPO  SR  a zároveň predseda  DHZ  Dyčka  Peter Kunkela prítomných hostí Krajského riaditeľa  HaZZ  Ing.  Miloslava Čeleša, okresného riaditeľa HaZZ Ing. Jozefa Zelenku,  okresnú riaditeľku OV DPO p. Máriu  Brezinovú a ostatných prítomných hostí. Hneď na začiatku pozdravil prítomných hasičov a poďakoval  najmä domácim hasičom, ktorí zasahovali na povodniach v meste Vráble, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na  záchranných prácach  počas povodní na celom území Slovenska. Slova sa ujal krajský riaditeľ, ktorý ocenil nezištnú pomoc a zdôraznil opodstatnenosť dobrovoľných hasičov a ich pomoc nielen v nitrianskom kraji, ale na území celého Slovenska. Po náležitých inštrukciách sa začalo súperiť v dvoch kategóriách: klasická do 1200 cm3 a športová. Po niekoľkohodinovom zápolení  výsledky boli nasledovné: klasická muži: 1.Dvorec , BN ,  2.Slažany , ZM,  3 Lackov  A, KA  

klasická ženy:  1.Slažany , ZM , 2. Dyčka, NR , 3. Žihárec , SA, 

športová muži: 1.Chudá  Lehota, BN, 2. Poľný Kesov ,NR, 3.Lackov , KA.

športová ženy: 1.Dežerice , BN, 2. Topoľčianky, ZM,  3, Šišov , BN , 

Ocenenia a poháre, ktoré zakúpilo mesto Vráble odovzdal víťazným kolektívom predseda DHZ Dyčka . Tohto podujatia  sa zúčastnilo okolo 2000 divákov vrátane súťažiacich.

         Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke sa môže pochváliť aObrázokj z družstvom mladých hasičov, ktorý sa dňa 26.6.2010 zúčastnil na súťaži v Rakúsku, neďalekom prihraničnom mesta Hainburg. Mladí sa pustili do zápolenia s veľkou chuťou, veď sa súťažilo podľa medzinárodných pravidiel C.T.I.F., ktoré dobre poznajú.  V kategórii hasičských družstiev o bronzový odznak obsadObrázokili druhé miesto a v kategórii o strieborný odznak prvé miesto. V kategórii prebor jednotlivca o strieborný odznak rakúskych hasičov si odniesli hneď dve medaile, jednu za prvé miesto Juraj Kunkela a druhé miesto Peter Ivaška. Aj týmto umiestnením mladí hasiči upovedomili v zahraničí na naše mesto a prispeli k jeho dobrej reprezentácii.

V sezóne 2010 sme sa zúčastnili týchto súťaží:

už spomínaný Poľný Kesov, Drážovce, Dyčka, Branč, Šišov, Rišňovce, Nová  Dedina, Trpín, Malý  Lapáš, Čereňany, Dolný  Pial, Vieska nad Žitavou, Pribeta, Horné  Mladonice, Solčany, Brehy, Šálková, Žihárec, Turčianske Teplice 2x, Topoľčianky, Lackov, Jedľové  Kostolany,

 ďalej to boli plameňácke:

Slepčany  halová, Malý Lapáš okresné kolo, Hainburg Rakúsko, kde bol aj prebor jednotlivca, Sládkovičovo branný pretek, Blatné branný pretek a Dyčka halová.

 Celková bilancia:

celkovo sme absolvovali spolu 33 súťaží vrátane okresných

2 súťaže halové z toho jedna plameň

5 pre plameň z toho jedna zahraničná                                                

4 nočné súťaže                                                     

22 denných

 

Umiestnenia:

Plameň     prvé miesto   1x, druhé miesto 2x, tretie miesto 2x

Dievčatá   prvé miesto   9x, druhé miesto 7x, tretie miesto 3x             

Chlapci     prvé miesto   1x, v halovej súťaži

                                  

DHZ reprezentovali:

v kategórii  muži:

Dolník Matúš, Dolník Marek, Tóth Peter, Tóth Pavol, Tóth Juraj, Evetke Peter, Maďar Juraj,Obrázok

v kategórii  ženy:

Betáková Zuzana, Betáková Patrícia, Stránska Ľubica, Červená  Michaela, Bogyová  Anna, Huntošová Jana, Ružičková  Tereza 

v kategórii mladých hasičov Plameň:

 Tóth Miroslav, Baláž Martin, Baláž  Dávid, Kunkela Juraj, Grebáčová Peťa,   Hudecová Kristína, Dolníková Natália, Dolníková Dominika, Jamrichová Kristína, Sojková Klaudia, Unucka  Boris, Šranková  Miroslava

Obrázok 

Vážené hasičky, Vážený hasiči, milí hostia!

 

       Hlavným poslaním DHZ je plnenie úloh v oblasti prevencie, represie, výchovy mládeže a pomoc ľuďom v nebezpečenstve. V oblasti prevencie sme v spolupráci s HaZZ a MsÚ vypracovali plán preventívnych protipožiarnych kontrol pre mesto Vráble a mestské časti Dyčka a Horný Ohaj na päťročné obdobie a termíny, kedy sa budú prehliadky vykonávať.  Bol pripravený plán požiarno-taktického cvičenia na tému hasenia malých objektov, ale z dôvodu trvalých dažďov sa neuskutočnilo. Výchovou mládeže sa treba zaoberať už na ZŠ. Výcvikom mladých sa zaoberáme na DHZ formou súťaží a rôznych iných akcií.  Nesmiem zabudnúť ani na protipožiarno-asistenčné hliadky, ktorými  zabezpečujeme kultúrne podujatia poriadané MsÚ v kine Tatra, koncerty, rôzne vystúpenia a podobne, medzi ktoré patria aj veselice, plesy či Silvester pri MsÚ. Ďalej treba pripomenúť aj desiatky hodín odpracovaných na údržbe výstroja a výzbroje, opravách PS, úpravách okolia zbrojnice, upratovania interiéru zbrojnice a desiatky hodín strávených pri výcviku a nácviku družstiev chlapcov, dievčat a mladých hasičov.  

        Často zabúdame na našich dejateľov, predchodcov a zakladateľov či už hasičských zborov, spolkov, ale aj zemskej hasičskej jednoty, našej predchodkyne, na ľudí, ktorí v neľahkej dobe našli odvahu a sebavedomie, ale cítili najmä potrebu sa združovať, či spájať a spoločnými silami bojovať proti ničivým plameňom alebo živelným pohromám, či potopám.  Hoci odvtedy sa veľa vecí a zákonov pomenilo,  ale myšlienka stále zostáva tá istá, pomáhať ľuďom  a ochraňovať ich  a aj majetky pred červeným kohútom. Nová uponáhľaná  doba, v ktorej práve žijeme prináša so sebou nielen veľa pohody a radosti, ale aj nástrah, ktoré na nás číhajú za každým rohom. Vzdelávanie sa seba samého je jednou z našej činnosti, ako si zdokonaľovať svoje vedomosti a takto získavať nové poznatky a najmä ich využívať pri našej práci. Obdiv a uznanie si od našich občanov získame ak budeme tieto využívať v prospech širokej verejnosti i každého jednotlivca pri pomoci v nešťastí ohrození života či zdravia, majetku alebo inej životnej núdzi. Nadväzujme nové priateľstvá a vymieňajme si svoje poznatky a skúsenosti na rôznych stretnutiach a súťažiach, veď nezáleží z ktorej časti republiky sme, akej národnosti, ale od toho, aké máme srdce. A my ho  všetci máme dobré. Vám všetkým patrí moje poďakovanie.  Nesmieme zabúdať a poďakovať  funkcionárom, ktorí veľa svojho času obetujú na výchovu mladých a svojimi vedomosťami sa snažia pomáhať . 

        Dovoľte, aby som na záver môjho vystúpenia poďakoval mestu Vráble a tiež primátorovi za finančnú podporu, ďalej všetkým sponzorom a ostatným, ktorí sa počas roka pričinili pre DHZ. Ďalej chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste svojou prácou prispeli na zveľaďova  DHZ, či iných akciách usporiadanými DHZ. Som presvedčený, že budete ďalej pokračovať v tejto humánnej činnosti, za ktorú vám nikto nezaplatí a vaša odmena bude len pochvala, vyznamenanie alebo povýšenie  a  naďalej budete  šíriť dobré meno nielen zboru, ale aj nášmu mestu.

        Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí reprezentovali DHZ Dyčka a mesto Vráble, za svoj čas, ktorí venovali výcviku, súťažiam a brigádnickej činnosti, ale nielen súťažiacim, ale aj Vám ostatným, čo ste svojou prácou prispeli k plneniu plánu činnosti. Chcem vyzvať ostatných, ktorí už nesúťažia, aby sa zapájali do akcií usporiadaných DHZ. Ich prácu je stále treba, veď po skončení výcviku ich činnosť nekončí, ale naopak, začína výchovou a výcvikom mladých hasičov a najmä výchovou svojich detí  pre túto našu humánnu organizáciu na pomoc v nebezpečenstve,  ochrany ľudských životov,   záchranou zvierat a vecí, ktorá sa riadi heslom:

                   „ BOHU NA SLÁVU, BLÍŹNEMU NA POMOC"