07Prehliadka hasičských zborov - Staré ihrisko Vráble 1936; 06