Usporiadateľská služba pri príchode pápeža Jána Pavla II. do Nitry - Letisko Ivanka pri Nitre - rok 1995