Choď na obsah Choď na menu
 


Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

article preview

S príchodom chladného počasia sa naplno rozbieha vykurovacie obdobie a s ním prichádza zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.


Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú

  • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
  • nesprávna inštalácia,
  • obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

V minulom roku bolo najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch vyhorenie sadzí, kedy vzniklo až 508 požiarov.

Hasiči s cieľom eliminovať požiare v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú:

  • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
  • inštalovať ich podľa návodu výrobcu,
  • dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a
  • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Strechu rodinného domu v okrese Trebišov zachvátil požiar: FOTO Zásah  hasičov | Topky.sk

[zdroj: topky.sk]

Odporúčania počas vykurovacej sezóny

• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.


• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar. [zdroj: minv.sk]

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 1
Celkom: 385606
Mesiac: 5315
Deň: 116