Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdiel medzi DHZ a DHZO

Drvivá väčšina obyvateľov o žiadnom delení dobrovoľných hasičov na DHZ a DHZO vôbec nevie, alebo nemajú dostatočné poznatky o rozdieloch. Bohužiaľ inak tomu nie je ani pri samotných dobrovoľných hasičoch, tí síce vedia o "delení", ale nerozumejú presnej podstate.

DHZ Dyčka - Dobrovoľný hasičský zbor je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí a mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov. DHZ pôsobí najmä na úseku protipožiarnej prevencie. V DHZ funguje aj krúžok mladých hasičov od 6 do 15 rokov. Laickými slovami - členovia DHZ vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly, zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach, pracujú s deťmi, zúčastňujú sa súťaží, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia.

DHZM Vráble - Dobrovoľný hasičský zbor obce, v našom prípade mesta, je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a záchrannými prácami. Členovia DHZO majú minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí.

Laickými slovami - DHZO je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá z členov DHZ, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach.

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 2
Celkom: 385604
Mesiac: 5316
Deň: 122