Choď na obsah Choď na menu
 


DHZO - info, delenie

64859029_2455566531377622_7939898704863952896_n.jpg

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec, v našom prípade mesto Vráble, v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a obec ju zriaďuje na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávanie záchranných prác. DHZO slúži predovšetkým pre danú obec, ktorá je jeho zriaďovateľom ale môže byť vyžiadané Operačným strediskom HaZZ alebo Koordinačným strediskom Integrovaného záchranného systému na výjazd k mimoriadnej udalosti.

DHZO je zložka Integrovaného záchranného systému.

V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Slovenskej republiky sa Dobrovoľné hasičské zbory obcí rozčleňujú do piatich kategórií. Kategórie A1, A, B, C, D. DHZO na Slovensku každý rok zasielajú žiadosť o zaradenie do jednotlivých kategórií. Tieto žiadosti schvaľuje/neschvaľuje Krajské riaditeľstvo HaZZ.

Kat. A1: Sú to tzv. samostatne zasahujúci hasiči so stálou službou na hasičskej stanici. Nachádzajú sa v obciach, kde nemá HaZZ dostatočné pokrytie, dojazd HaZZ do obce v prípade mimoriadnej udalosti je priveľmi vysoký. Samozrejmosťou je súčinnosť s HaZZ pri väčších alebo komplikovaných zásahoch.

Kat. A:  Samostatne zasahujúci hasiči bez stálej služby na stanici. Nachádzajú sa v obciach, kde HaZZ nemá dostatočné plošné pokrytie. V neposlednom rade slúži ako podpora HaZZ pri väčších alebo komplikovaných zásahoch.

Kat. B: Slúži ako podpora HaZZ pri dlhších alebo komplikovanejších zásahoch alebo samostatne pri menších, jednoduchých zásahoch. 

Kat. C: Slúži ako podpora HaZZ pri dlhších alebo komplikovanejších zásahoch alebo samostatne pri menších, jednoduchých zásahoch.

Kat. D: Zbory, ktoré nepožiadajú o zaradenie sú zaradené do kategórie D.

116797195_3440398739303577_3978143549786100830_o.jpg

 

Každá kategória má iné požiadavky na akcieschopnosť, personálne  obsadenie a materiálno-technické vybavenie podľa Vyhlášky MV SR č.  611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, v znení neskorších predpisov. 

V prípade mesta, sa hasičská jednotka obce označuje ako DHZ mesta.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vráble je zaradený v kategórii B. 

Podľa štatútu DHZM Vráble organizačne spadá pod DHZ Dyčka. DHZM  zastrešuje mesto Vráble vrátane mestských častí Dyčka a Horný Ohaj.

 

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 5
Celkom: 386367
Mesiac: 4816
Deň: 127