Choď na obsah Choď na menu
 


Celoplošné testovanie u nás prebiehalo bezproblémovo

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v celej krajine plošné testovanie na COVID-19 v dňoch 31. októbra a 1. novembra. Niekoľko otázok na testovanie vo Vrábľoch sme preto položili primátorovi mesta Tiborovi Tóthovi.

article preview

Aký bol priebeh plošného testovania, čo sa týka organizácie samosprávy? - Gestorom celého projektu malo byť Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Do príprav boli postupne zapojené aj samosprávy a medzi nimi aj mesto Vráble. Mali sme relatívne málo času na prípravu a dá sa povedať, že sme niesli dosť závažný podiel na celkovej príprave projektu. Navrhli sme vytvoriť deväť odberných miest: Mestský úrad, dve miesta na Čerešňovom námestí, telocvične ZŠ s MŠ Lúky a ZŠ Levická, štadión, hala T-18 a po jednom dni v Dyčke a v Hornom Ohaji. Celú prípravu odberových miest sme konzultovali s Ozbrojenými silami SR a RÚVZ v Nitre. Ich podmienky sme museli prijať a akceptovať. Veľmi dôležité bolo aj personálne zabezpečenie. Pred testovaním sme na webstránke mesta a následne aj v novinách uverejnili prosbu o prihlásenie sa dobrovoľníkov. Na každom mieste dvaja plnili službu administrátorov a zapisovateľov. Ďalší boli k dispozícii v prípade nepredvídaných situácií.

Aké problémy sa vyskytli pri organizovaní testovania? - Najväčšie problémy nám spôsobilo zabezpečenie zdravotníkov pre odberné miesta. Na každé miesto sme potrebovali štyroch, z toho dvaja mali byť s príslušným vzdelaním a to bolo dosť náročné. Celá vec sa však podarila aj vďaka našim lekárom pôsobiacich vo Vrábľoch.

Ako prebiehalo samotné testovanie? - Každé odberové miesto začalo presne o 7. hod. ráno, neboli žiadne omeškania. Zo začiatku sme zaznamenali od občanov veľký záujem. Prvý deň sa dalo otestovať 4 484 ľudí, druhý deň ich už prišlo menej. Spolu sa otestovalo 5 584 ľudí, z toho 30 malo pozitívne testy, čo je 0,537 percent. Prispeli sme k tomu, že náš okres bol pod hranicou 0,7 percent, a tým bol vyňatý z druhého kola testovania. Žiadne negatívne skúsenosti nemám hlásené, len jednému chlapcovi pri testovaní zostalo nevoľno, no hneď bol ošetrený. Tímy pracovali naozaj veľmi dobre, čo sa týka vojakov, policajtov, našich dobrovoľníkov, zdravotníkov aj ostatných, ktorí na testovaní pracovali.

Koľko stálo testovanie naše mesto? - Celú akciu postupne vyčísľujeme, potom to predložíme na preplatenie Okresnému úradu v Nitre. Náklady vo Vrábľoch dosiahli približne 18 000 eur. Máme to kryté z rozpočtu. Poslanci nám odsúhlasili čerpanie tejto sumy.

Čo by ste dodali na záver? - Chcem poďakovať v prvom rade všetkým gestorom odberných miest, dobrovoľníkom, ktorými boli najmä moji kolegovia z mestského úradu – oni koordinovali prácu, oboznamovali sa s neustále sa meniacou legislatívou, s prichádzajúcimi, často protikladnými, informáciami. Ďakujem aj za drobnejšiu pomoc, ľuďom, ktorí ich dodali bez nároku na odmenu – Jurajovi Škarbovi za zabezpečenie rukavíc, Petrovi Mácsaymu za zábrany na odberných miestach, Ľudovítovi Červenému za stravovanie, Petrovi Drahošovi aj TJ Družstevníku Horný Ohaj za altánky, pani Anke Vojtekovej za pagáčiky, ako aj všetkým neznámym, ktorí priniesli jednotlivým tímom sladké dobroty, RSÚC za kužele, Strednej odbornej škole technickej za pomoc pri príprave odberového miesta pri T-18. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo s vojakmi, policajtmi i zdravotníkmi. Neoceniteľnú pomoc poskytol Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke, ktorý v pravidelných intervaloch dezinfikoval všetky miestnosti. Všetkým patrí veľká vďaka. (Naše Vráble 20/2020)

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 3
Celkom: 386371
Mesiac: 4811
Deň: 123