Choď na obsah Choď na menu
 


Dobrovoľní hasiči v našom meste pomáhajú

Začiatok roka sa u dobrovoľných hasičov v bežnom čase nesie v znamení realizácií výročných členských schôdzí a organizovaním plesov a zábav. Keďže však už takmer rok žijeme v období ovplyvneným covidom, tak tradičnú činnosť, ktorá sa momentálne počas pandémie nedá vykonávať, nahradili aktivity spojené práve s touto chorobou. 

article preview

Súčasná situácia ukazuje, že úloha dobrovoľných hasičov je veľmi dôležitá. Aj dobrovoľní hasiči v našom meste práve v tomto období vykonávajú hlavne činnosti súvisiace so zabránením šírenia korona vírusu. Už 4 víkendy sa podieľajú na priebehu plošného testovania obyvateľov. Dezinfikujú všetky odberné miestnosti, ale pomáhajú aj pri celkovom zabezpečení testovaní. Okrem toho chodia pravidelne dezinfikovať verejné priestranstvá, budovu domu smútku a pod. Samozrejmosťou sú aj činnosti, ktoré sú viac charakteristické pre hasičov, a to ochrana majetku a života ľudí. Počas jedného z kôl testovaní bola skupina dobrovoľných hasičov čerpať vodu zo zatopených pivníc bytového domu na Sídlisku Žitava. Kto chce, tak určite vidí činnosť dobrovoľných hasičov v našom meste. Práve preto, že ich činnosť patrí medzi veľmi dôležité, je smutné, že stav hasičskej zbrojnice má veľmi ďaleko od ideálu. Na minulom mestskom zastupiteľstve odznelo, že poslednou budovou, kde nie je pitná voda, je futbalový štadión. Lenže táto informácia je mylná. V hasičskej zbrojnici, ktorá slúži nielen na školenia a schôdze dobrovoľných hasičov, ale aj na ďalšiu činnosť, napríklad na prípravu mladých hasičov, nie je nielen voda, ale ani toaleta. Spoločne zo štátnej dotácie a spoločne s peniazmi z rozpočtu mesta boli postavené garáže pre hasičskú techniku. No pri údržbe techniky si často nie je ani kde ruky umyť. Všetci dobrovoľní hasiči dúfajú, že sa tento rok najdú peniaze v rozpočte mesta a spolu so štátnou dotáciou, ktorá prišla už vlani sa podarí konečne zrekonštruovať aj budovu hasičskej zbrojnice, a tak vytvoriť pre hasičov priestor hodný 21. storočia a blížiacich sa osláv 110. výročia vzniku DHZ Dyčka. Položil som otázku Jurajovi Kunkelovi, veliteľovi DHZo. Ako by ste krátko zhodnotili vašu činnosť za posledné obdobie? „Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa naša činnosť rapídne zvýšila. Avšak aj napriek situácii musíme stále vykonávať rutinné činnosti, ktoré nám vyplývajú z legislatívnych predpisov. Ide najmä o pravidelnú odbornú prípravu, údržbu a kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Sme zaradení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, a ak nás operačné stredisko IZS povolá, musíme vykonať výjazd. V neposlednom rade musíme byť k dispozícii mestu Vráble. Pri tomto všetkom musíme chrániť aj naše zdravie. Pri každom výjazde musíme byť vybavení ochrannými prostriedkami ako sú respirátory, rukavice a pod. V tomto roku už máme zaevidovaných 22 udalostí, z toho väčšina boli akcie súvisiace s dezinfekciou. Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť na internetovej stránke www.dhzdycka.sk alebo na Facebooku DHZ Dyčka. (Naše Vráble)

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 2
Celkom: 386371
Mesiac: 4810
Deň: 123