Choď na obsah Choď na menu
 


Hasičská zbrojnica – pamätihodnosť mesta

V  poslednom vydaní dvojtýždenníka Naše Vráble v  článku „Hasičská zbrojnica zažila rozsiahlu obnovu“ ma zarazila informácia p. poslanca Oravca, že: „Kvôli necitlivému zásahu do priľahlej budovy zbrojnice bude zvonica vyradená z  registra vrábeľských pamiatok. Takto neslávne sa končí príbeh ďalšej z vrábeľských pamätihodností. V tomto prípade boli zase obídené pravidlá, keďže takýto zásah mal byť konzultovaný referentom pre pamiatkovú starostlivosť. Daná pozícia však v čase, keď sa o osude pamiatky rozhodovalo, nebola obsadená. Som presvedčený, že zániku pamiatky sa dalo zabrániť, ak by vedenie mesta aspoň kontaktovalo krajský pamiatkový úrad a  požiadalo o  radu. Ani to sa však nestalo“. 

article preview

Nuž pýtam sa, o aký necitlivý zásah sa v tomto prípade jednalo? Bola týmto necitlivým zásahom realizácia nadstavby zhruba o  1 m, alebo to bol vybudovaný nový štítový múr z  južnej strany, ktorý nahradil pôvodnú valbu na starej streche, alebo to bola nová fasáda budovy  s iným farebným riešením zo strany vstupu do budovy, ktoré však v súčasnej podobe jednoznačne identifikuje jej využitie súvisiace s  činnosťou hasičského zboru? Iné zásadné a viditeľné zásahy do vzhľadu exteriéru hasičskej budovy mi nenapadajú. V  inej časti novín sa uvádza, že p. poslanec Oravec interpeloval na mestskom zastupiteľstve: „na čí pokyn bola na hasičskej zbrojnici premaľovaná fasáda, či to bolo konzultované s architektom. Navrhol, aby sa budova premaľovala do bledých farieb“. Moja otázka vzhľadom na uvedené znie: ak sa nahradí červená časť fasády nešpecifikovanou bledou farbou, dôjde k odstráneniu necitlivého zásahu, ktorý ju zachráni od vyradenia zo zoznamu vrábeľských pamätihodností? Na záver sa chcem pána poslanca Oravca, aby uviedol konkrétne ustanovenia VZN mesta Vráble o  národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Vráble, ktoré boli v  procese rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice na Dyčke porušené. (Naše Vráble)

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 17
Celkom: 395897
Mesiac: 5363
Deň: 244