Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto nariadilo ďalšie opatrenia

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území našej krajiny, pre ochranu zdravia ľudí a pre zamedzenie šírenia nákazy chorobou COVID-19 Mestský úrad vo Vrábľoch priebežne prijíma opatrenia prostredníctvom krízového štábu mesta.

article preview

Od vyjdenia minulého čísla novín zasadal Krízový štáb mesta Vráble 17., 19. 23., 25. a 30. marca. Posledné dve rokovania boli realizované formou videokonferencie. Krízový štáb mesta nariadil ďalšie opatrenia. Naďalej trvá, že Mestský úrad vo Vrábľoch je zatvorený. Vstup do mestského úradu je povolený len v nevyhnutných prípadoch, s prekrytím dýchacích ciest, po odmeraní teploty a len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s pracovníkom mestského úradu. To sa vzťahuje aj pre notársky úrad a advokátsku kanceláriu so sídlom v úrade. V prípade potreby, ak vec neznesie odklad, vybavujte elektronicky, ak ju týmto spôsobom nemôžete vybaviť, je možné telefonovať, a to výlučne na podateľňu mestského úradu na telefónne číslo 037/7777 022. Krízový štáb mesta zintenzívňuje ďalšie kroky Zabezpečila sa zvýšená dezinfekcia priestorov úradu. Zadný vchod úradu je zamknutý. Pri vybavovaní elektronicky je určená prednostná e-mailová adresa: ttp://www.vrable.sk/index.php?id_ menu=4498. Naďalej trvá zákaz všetkých športových kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta, ako aj prevádzky Kina Tatra. Všetky typy škôl sú uzatvorené od 16. marca, v našom meste už od piatku 13. marca. Takisto sa prerušila činnosť jaslí a denného stacionára. Zberný dvor bol zatvorený, od 1. 4. je opäť otvorený, s obmedzeniami. Činnosť spoločnosti Vepos je v obmedzenom režime. Mesto komunikuje s Okresným úradom v Nitre o možnosti použitia prostriedkov civilnej ochrany. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracuje vo vestibule obradnej siene. Obmedzil sa aj počet prítomných na sobášoch alebo pohreboch – v uzatvorených miestnostiach sa môže zísť maximálne 15 osôb. Keďže vo Vrábľoch sa do uzávierky potvrdili dva prípady ochorenia na koronavírus, krízový štáb mesta požiadal predsedu spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), kde sa vyskytlo ochorenie COVID-19, aby zabezpečil dezinfekciu spoločných priestorov. Je tiež nariadené dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení nielen v uvedenom bytovom dome, ale aj v spoločných priestoroch ostatných bytových domoch. V každom vchode SVB je vyvesené usmernenie o spôsobe likvidácie použitých rúšok a respirátorov. V rámci výdaja stravy nezisková organizácia Societa prijala opatrenia, obedy bude vydávať len do vlastných obedárov. Od štvrtka 2. apríla sa podľa nového usmernenia vymedzí spôsob donášky stravy zo Society pre ľudí, ktorí sú v karanténe, keďže sa táto otázka ukázala ako aktuálna. Mesto schválilo, že bude osamelým starým občanom poskytovať nákupy, a to základné potraviny, drogériu a lieky. Mesto ďalej distribuuje rúška občanom nad 65 rokov, ktorí nemajú tieto ochranné prostriedky. Mesto do 30. 3. nakúpilo 1 351 rúšok a dovtedy ich odovzdalo 352 seniorom. Na pondelkovom zasadnutí krízového štábu mesta boli dočasne pozastavené objednávky a výroba rúšok. Požiadavku občanov, ktorá bola vznesená na to, aby sa prerušila výroba v priemyselnom parku, mesto len vzalo na vedomie, keďže na to nemá kompetencie. Od minulého týždňa Dobrovoľný hasičský zbor v Dyčke pravidelne dezinfikuje autobusové zastávky a lavičky a tiež kontroluje detské ihriská vo Vrábľoch. Keďže Okresný úrad v Nitre požiadal mesto Vráble, aby pripravilo priestory na ubytovanie osôb prepustených do domácej karantény a spracovalo zoznam občanov s trvalým pobytom v meste, štáb skonštatoval, že má takéto priestory ponúknuté firmou v priemyselnom parku. Členovia krízového štábu odhlasovali, že jarný zber objemného odpadu a odpadu s obsahom škodlivín sa zatiaľ neuskutoční. Dodržiavanie opatrení spadá pod kompetenciu Mestskej polície, ktorá ich zabezpečuje so štátnou políciou. Zabezpečovanie opatrení ustanovených krízovým štábom kontroluje hlavný kontrolór mesta. Ďalšie nariadenia budú okrem našich novín poskytované na webovej stránke mesta, na facebookovej stránke mesta Vráble a v mestskom rozhlase. Dodržiavanie úradných lehôt Čo sa týka úradných lehôt a postupov, nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne sa nebude považovať za porušenie povinnosti, náhradný termín bude klientovi oznámený. Zmeškanie zákonnej lehoty alebo lehoty stanovenej vo všeobecne záväznom nariadení sa nebude považovať za porušenie tohto predpisu, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov (odvolaní) zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum sa s výnimkou objektívne nevyhnutných a neodkladných úkonov odkladajú všetky úkony vyžadujúce si osobnú prítomnosť pracovníka mestského úradu. Obchody a supermarkety majú vyčlenené hodiny na nákup v predajniach s potravinami a drogériou od 9. do 12. hodiny. Supermarkety Lidl a Tesco vo Vrábľoch majú otvorené od 7. do 20. hodiny, Jednota má otváracie hodiny od 6.30 do 16. hodiny. V nedeľu sú všetky obchody zatvorené. Slovenská pošta skrátila otváracie hodiny do 16. hod. V sobotu a v nedeľu je zatvorená. Uvedené kroky k zabráneniu šírenia koronavírusu sú nariadené do odvolania. (Naše Vráble 6/2020)

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 2
Celkom: 386371
Mesiac: 4810
Deň: 123