Choď na obsah Choď na menu
 


V Dyčke ctia odkaz svojich predkov

V roku 1834 Jozef Liska z Dyčky svoje hospodárske budovy zahlásil ,,Spolku ochrany pred požiarmi ". Aj to svedčí, že ochraňovať svoj majetok pred požiarom bol cieľ každého, kto si to mohol dovoliť. Písal sa rok 1913, keď občania zemianskej obce Dyčka založili Dobrovoľný hasičský zbor. Prvým predsedom bol Imrich Bogyo.

article preview

V roku 1926 sa zbor stal riadnym členom Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku - okresná hasičská jednota číslo 52 Vráble, veliteľom bol v tom čase správca miestnej ľudovej školy a učiteľ pán Imrich Vall, ktorý sa ako prvý z Vrábeľského okresu zúčastnil II. dôstojníckeho hasičského náukobehu veliteľov. V roku 1932 mal dobrovoľný hasičský zbor 17 členov, k dispozícii jedno skladisko a jednu vežu. V roku 1934 sa mení veliteľstvo DHZ. Za veliteľa bol zvolený  Imrich Roško. Prvý veliteľ zboru Imrich Vall v tom čase  zastával funkciu prvého námestníka veliteľa Okresnej hasičskej jednoty vo Vrábľoch.

Život v dyčianskom hasičskom zbore však neutícha, v tomto zložení pracuje veliteľstvo až do roku 1936, kedy sa veliteľom stáva Jozef Zajíček. V tomto čase pôsobia aj samaritáni. Stará zbrojnica , ktorá stála pri kríži neďaleko potoka, bola počas bombardovania 25. marca 1945 na Kvetnú nedeľu zničená. Nová hasičská zbrojnica sa začala stavať na terajšom mieste. V roku 1955 vzniká prvé družstvo dorastu. Veliteľom družstva sa stáva František Franko. Družstvo sa aktívne zapája do hasičských súťaží v celom kraji. O tom svedčí aj výsledok v krajskej súťaži v roku 1956, v ktorej dorastenci získali 1. miesto a odniesli si odmenu v podobe motorovej striekačky DS16.

Hasičov neprekvapila ani povodeň v roku 1963, nemožno tiež nespomenúť pravidelnú účasť zboru na hasičských súťažiach. V roku 1982 bol prelomový v riadení DHZ. Celý zbor prešiel reorganizáciou. Začal pracovať nový výbor pod vedením predsedu Petra Kunkelu, ktorý je predsedom až dodnes. V roku 1983 vystriedala starú neopraviteľnú DS-16 nová motorová striekačka PPS12. V roku 1990 dostal zbor dopravné vozidlo Avia.

V roku 1995 bol DPZ vyznamenaný medailou za príkladnú prácu. V rokoch 1994 začíname cvičiť družstvá mladých požiarnikov a neskôr družstvo dorasteniek. V roku osláv 90. výročia založenia DHZ v roku 2003 bol zbor ocenený medailou za zásluhy. V roku 2011 družstvo žien vyhralo Tekovsko-hontiansku hasičskú ligu.

V roku 2013 dobrovoľný hasičský zbor oslávil 100. výročie svojej existencie a bol vyznamenaný medailou za mimoriadne zásluhy. Pri tejto príležitosti bola čiastočne zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, zakúpená a vysvätená socha svätého Floriána.

V súčasnosti má zbor 45 členov. Dodnes sa na popredných miestach vystriedali mnohí členovia zboru. V zbore pôsobí aj krúžok mladých hasičov Plameň, ktorý navštevuje 30 detí. V roku 2022 bola zrekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice a pristavené garáže. Pri príležitostí osláv 110. výročia založenia zboru bola 13. mája 2023 slávnostne otvorená hasičská zbrojnica. Taktiež pri tejto príležitosti bol zbor ocenený čestnou zástavou DPO SR. Zbor aktívne spolupracuje s družobnými DHZ Lackov, SDH Těšov, SDH Horní Němčí a DHZ Tekovské Lužany.

DHZ plní funkciu hasičskej jednotky mesta Vráble a je zaradený do kategórie B. Zbor plní úlohy na úseku požiarnej prevencie. Zbor sám organizuje rôzne spoločenské akcie ako sú napríklad plesy, dni otvorených dverí, dni detí, výlety, súťaže.

V súčasnosti zbor disponuje 4 vozidlami a prívesným vozíkom, ktoré sú patrične vybavené pre zásahovú činnosť. Členovia DHZ sa značnou mierou podieľajú aj na zásahovej činnosti. Našťastie zvládnutou preventívnou činnosťou býva požiar na našom území len ojedinele, príroda sa však ovplyvniť nedá, preto sa výzbroj postupne dopĺňa o technické prostriedky pre vykonávanie zásahov. (MY Nitrianske noviny)

 

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 15
Celkom: 395902
Mesiac: 5368
Deň: 249